AĞAÇ İŞ Sendikası Sareks Ambalaj Önünde Basın Açıklaması Yaptı.

AĞAÇ İŞ Sendikası Sareks Ambalaj Önünde Basın Açıklaması Yaptı.

Bugun Tekirdağ eski çalışanları  Sareks Ambalaj önünde basın açıklması yaptı 

AĞAÇ -İŞ Sendikası Genel Sekreteri Ergin Çoban şu şekilde açıklamalarda bulundu

SAREKS işçisi onurlu ve huzurlu bir ortamda çalışmak, ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal şartlarında insanca yaşayabilmek için Anayasal hakkını kullanıp sendikalaştı.

SAREKS işçisi sendika hakkının tanınması, Toplu İş sözleşmesi güvenceli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmak istiyor.

Ne yazık ki işveren bu süreçte oluşan tepkilerin önünü alacak en ufak bir adım atmadığı gibi geriye 35 işçinin yıkılmış umutları, kaos, gözyaşı ve karamsar bir tablo bırakmıştır. Her şeye rağmen tüm bu tabloyu değiştirecek olan da yine işverenin kendisidir.

AĞAÇ-İŞ sendikası olarak SAREKS işverenine buradan sesleniyoruz. ANAYASAL hakkını kullanıp sendikalaştığı için, düne kadar sizin için çalışan, sırtından para kazandığınız; şimdi ise işinden olan SAREKS işçisi sizin düşmanınız değildir.

Sendika olarak hak ve adaletten yana olduğumuzu belirtmek ve işverenlere seslenmek istiyorum; çalışanların haklarını yemekten, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını çiğnemekten, insanların ekmeği ile oynamaktan vazgeçin.

SAREKS işverenini, sendikamızla diyalog zemininde buluşmaya, işyeri ve işçiler için yapıcı ve Çözümcül bir yaklaşım içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz.

AĞAÇ-İŞ SENDİKASI olarak SAREKS işçilerinin insanca bir yaşam ve sendikal hak mücadelesi Zaferle sonuçlanana kadar yanlarında olmaya devam edeceğimizi, işçilerin haklılığını neresi olursa olsun her yerde duyurmaya, kamuoyu önünde ilan ediyor ve mücadelemize tüm emek kesimlerini destek olmaya çağırıyoruz.

Organize Sanayii Bölgesinde kurulu SAREKS AMBALAJ İşyerinde çalışan işçi arkadaşlarımızın sendikamızda örgütlenme çalışması 2023 yılı ocak ayında başlamış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.02.2023 tarihinde verdiği olumlu çoğunluk tespit yazısı ile başarıyla sonuçlanmıştır.

Sendikal örgütlenmeden haberdar olan SAREKS işvereni 35 üyemizi hukuksuz bir şekilde işten çıkartmıştır. İşten çıkartılan 35 işçinin ihbar, kıdem ve hakkedişlerini ödemeden kış günü kapının önüne koyarak, kaderine terk etmiştir.

SAREKS işçisi Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olmuştur. Örgütlenme Özgürlüğü Anayasa ve yasalar tarafından güvence altına alınmış olmasına rağmen, 35 arkadaşımız sırf Anayasal haklarını kullandıkları için işinden oldu.

Yıllarca türlü fedakarlıklarla çalışan ve emeklerinin karşılığını alamadan bir çırpıda kapı önüne konularak yüzüstü bırakılan işçiler sendikamızın öncülüğünde karalı bir mücadele sürecine girmiştir.

SAREKS işçisi, kölelik koşullarında çalışmaya, işverenin keyfi tutumlarına, işçiyi hor gören ve insan yerine koymayan tavırlarına, yaptığı haksızlıklara, artık yeter diyerek sendikalaştı.

SAREKS işçisi, sefalet düzeyindeki ücretlerini iyileştirmek ve sosyal haklar elde edebilmek için sendikamıza üye oldular.

İşçilerin de fabrikada temsiliyeti olsun, işverenin iki dudağı arasında güvencesiz çalışmak yerine işten atılma korkusu yaşamadan çalışmak için örgütlendiler.

SAREKS işçisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alındığı bir işyerinde çalışmak istedikleri çalışırken ölmek istemedikleri için sendikalaştı.

Sırf sendikalaşan işçilerin haklarını tanımamak, sendikayı kabul etmemek adına işten çıkarttığı 35 işçinin üretim boşluğunu doldurmak için içerdeki işçiler eğitimleri verilmeden başka makinalarda çalıştırılıyor.

İşten atmalar, baskılar, sendikanın yetkisine itirazlar, sağlıksız koşullarda işçi çalıştırmak işverenler için kural haline geliyor. Kural tanımazlık kural haline geldikçe patronlar daha da pervasızlaşıyor, hukuk ayaklar altına alınıyor.

Köle gibi çalışıp, üreten işçiler olarak SAREKS işverenine sesleniyoruz; sizi yıllık kar hedefinizin %10 üzerine çıkarmış işçilere uygun gördüğünüz ücret ve uygulama bu mu? Senden fabrikanın anahtarını istemiyoruz? Emeğimizin, alın terimizin karşılığını istiyoruz.Bu Bölümdeki Diğer Haberler