Tarihçe

Sendikamız AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası İşkolları Tüzüğünün 06 nolu işkolu olan Kereste, Parke, Yonga Levha ve her çeşit Suni Tahta, Mobilyacılık Sanayi Kontrplak Fabrikaları, Mantar Eşya yapımı ve Kağıt sanayi işlerinde örgütlüdür.

1949 yılında Amele Birliği Cemiyeti adı altında kurulan cemiyet;

21.11.1952 yılında müteşebbis heyeti seçerek;

1 sayılı kararla;

Ayancık Teknik İşçiler ve Kereste İmalat İşçileri Sendikası Ünvanını;

2 sayılı Kararla;

Hasan GÜNGÖR Başkan 

Mehmet GÖKSU Başkan Vekili

Müyet AKPOLAT Muhasip

Sefer ARSLAN Veznedar

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev almışlardır.

O günün şartlarına göre Türkiye’nin en büyük kereste fabrikası olan ve Orman Bakanlığına bağlı olarak çalışan Ayancık Devlet Orman Kereste Fabrikasında ve Orman İşletmesinde çalışan işçilerin örgütlü olduğu Sendikamız,

Bafra da kurulu bulunan Ağaç Sanayi İşçileri Sendikasının iltihak etmesi neticesinde;

09.07.1954 tarih ve 85 sayılı karar ile;

Ağaç Sanayi İşçileri Sendikası olarak isimlendirilmiştir.

17.08.1954 tarih ve 132 sayılı karar ile;

Karadeniz İşçi Sendikaları federasyonuna;

01.11.1954 tarihinde TÜRK-İŞ’ e üye olmuştur.

13.12.1963 tarih ve 132 sayılı kararla;

Birleşmiş Milletler Hür Ağaç ve İnşaat İşçileri Sendikasına üye olmuştur.

1961 Anayasasının Yürürlüğe girmesinden sonra;

09.12.1963 tarih ve 133 sayılı kararla;

Sendikamız mahalli tip statüden Milli tip statüye geçmiş ve;

28-29 Aralık 1963 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kuruldaki seçimlerde;

İlk Yönetim Kurulu;

Genel Başkan Ömer DENİZ

Genel Başkan Vekili Mehmet ÖZCAN

Genel Başkan Vekili Kenan KILIÇALP

Genel Sekreter Hamza SARISOY

Muhasip Necmettin MORAMULLU’ dan oluşmuştur.

1964 yılında uluslar arası İnşaat ve Ağaç Sanayi Federasyonu (IFBWW)’ ya üye olmuştur.

18-19 Ocak 1965 yılında 2. dönem Genel Kurulu yapılarak;

Türkiye Ağaç Sanayi İşçileri Sendikası unvanını almıştır.

21.03.1965 tarih ve 5 sayılı kararla;

Sendikanın Genel Merkezi Ayancıktan Ankara ya taşınmıştır.

21.06.1965 tarih ve 8 sayılı kararla;

İzmir Ege Sandalye fabrikasında ilk Grev Kararı alınmış ve uygulanmıştır.

17-18-19 Ocak 1968 3. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

26-27-28 Kasım 1969 4. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

26-27-28 Kasım 1971 5. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

12-13-14 Kasım 1974 6. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

10-11-12 Kasım 1977 7. Dönem Genel Kurulun yapılmasına; 

00-03-04 Aralık 1980 8. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;


(27 Temmuz 1983) 2821 sayılı Yasa gereği mevcut Tüzüğün Yasa Hükümlerine uyarlanması;

03-04 Aralık 1983 9. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

02-03 Kasım 1985 Olağanüstü Genel Kurulun yapılmasına;

08-09 Kasım 1986 10. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

04-05 Kasım 1989 11. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

24-25 Ekim 1992 12. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

29-30 Temmuz 1995 13. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

08-09 Ağustos 1998 14. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

29-30 Haziran 2002 15. Dönem Genel Kurulun yapılmasına,

24-25 Haziran 2006 16. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

26-27 Haziran 2010 17. Dönem Genel Kurulun yapılmasına,


Sendikamızın 26–27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan Karar gereği, Üyesi bulunduğu Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (IFBWW)’nin 09 Aralık 2005 tarihinde Buenos Aires’te düzenlenen Dünya Kongresinde Dünya İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (WFB) ile birleşmesi sonucu, oluşan (BWI) Uluslar arası İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu üyesi olmuştur.


Kurucular

Adı Soyadı Sanatı Doğum Yeri Doğum Tarihi
Sefer ARSLAN İmalat Ustası Ayancık 1339
İdris YÜKSEL Çavuş Ayancık 1325
Osman KORKMAZ Bileme Ustası Ayancık 1326
Tayyar OKAN İmalat Ustası Ayancık 1335
Müyyet AKPOLAT İmalat Ustası Selanik 1321
Ali LEVENT Si. Fab. Ustası Ayancık 1334
Hakkı ÖZER Hız.Ustası Ayancık 1339
Mehmet GÖKSU Kur. Ustası Ayancık 1319
Cafer DENİZ Tesfiyeci Ayancık 1337
Hakkı AKSU Ustabaşı İstanbul 1336
Sabri CAN Tas. Ustası Ayancık 1332
Hamza SARISOY Dökümcü Ayancık 1341
Sabri SARISOY Lok. Ustası Ayancık 1331
Hasan GÜNGÖR Lok. Ustası İnebolu 1321
Hüsnü YILMAZ Tas. Ustası Abana 1329
Abdullah ÖNEN Çavuş  Sinop 1326

Genel Teşkilatlanma Sekreterlerimiz


Genel Eğitim Sekreterlerimiz