Yargı Kararları

2429 S. Ulusal Bayram Genel Tatil / 2 1475 S. İş. K/ 38,42 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2003 / 17723
Karar No : 2003 / 17653
Tarihi : 23.10.2003
İlgili Kanun Madde : 4857 / 41,57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 2 Sayfa: 153 * GENEL TATİL GÜNÜ OLAN CUMA GÜNÜNDEN SONRAKİ CUMARTESİNİ TATİL GÜNÜ SAYILMAMASI. 4857 / 1 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2001 / 14868
Karar No : 2001 / 19188
Tarihi : 11.12.2001
İlgili Kanun Madde : 1475 / 1
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2000/2005 Sayfa: 15 * ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN, ASIL İŞVERENİN TARAFI OLDUĞU İŞYERİNDEKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27538
Karar No : 2008 / 25446
Tarihi : 06.10.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 1
Bulunduğu Arşiv : Ç.T.20 Sayfa: 226 * EĞİTİM GİDERLERİNİN İŞÇİDEN ÇALIŞILAN SÜREYE ORANTILI OLARAK GERİ İSTENEBİLECEĞİ. 4857 / 2 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2003 / 12188
Karar No : 2004 / 1681
Tarihi : 09.02.2004
İlgili Kanun Madde : 4857 / 2
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2000/2005 Sayfa: 481
* İŞYERİNDE İŞVEREN ADINA HAREKET EDEN İŞVEREN VEKİLLERİNİN, ALT İŞVEREN (TAŞERON) OLARAK KABUL EDİLMESİ, HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 31954
Karar No : 2009 / 35494
Tarihi : 15.12.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 2
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 440
* ALT İŞVEREN * ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN YASADA BELİRTİLEN ÖLÇÜTLERİN BİR ARADA OLMASININ GEREKMESİ * ASIL İŞ ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN KURULMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2009 / 247
Karar No : 2009 / 37746
Tarihi : 18.12.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 2,18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 421
* OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE MUVAZAANIN VARLIĞI HALİNDE ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİNİNDE DİKKATE ALINACAĞI * MUVAZAA NEDENİYLE İŞVERENDE YANILGI * TEMSİLDE HATA T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 24560
Karar No : 2008 / 186
Tarihi : 18.02.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 2,18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 367
* ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 29931
Karar No : 2008 / 7460
Tarihi : 04.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 2.17.18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 409
* ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU OLMASI * ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ * ALT İŞVERENİN DAVAYA DÂHİL EDİLMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 32916
Karar No : 2008 / 26551
Tarihi : 13.10.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 2,18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 213
* ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ * İŞLETME VE İŞİN GEREĞİNİN ANCAK TEKNOLOJİK NEDEN VARSA GÖZ ÖNÜNE ALINABİLECEĞİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 26306
Karar No : 2008 / 23980
Tarihi : 18.09.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 2,6
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 269
* ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN CALIŞMASINI KESİNTİSİZ SÜRDÜRMESİ * İŞ YERİ DEVRİ * SON ALT İŞVERENİN TÜM SÜRE ÜZERİNDEN SORUMLU OLMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 32136
Karar No : 2008 / 37354
Tarihi : 10.12.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 2
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 249
* ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU * ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİN İŞÇİSİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN MÜNHASIRAN ASIL İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞIYOR OLMASININ GEREKMESİ 4857 / 6 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 31303
Karar No : 2008 / 106
Tarihi : 12.02.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 6
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 384
* İŞYERİ DEVRİ * DEVREDEN İŞVEREN FESHE BAĞLI HAKLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞI * DEVİR SONRASINDA DOĞAN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DEVİR EDEN İŞVERENİN SORUMLU OLMAYACAĞI * DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATI SORUMLULUĞUNUN DEVİR TARİHİNDEKİ KIDEM SURESİ VE ÜCRETLE SINIRLI OLACAĞI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 37441
Karar No : 2008 / 28505
Tarihi : 27.09.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 6,7
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 220
* BİR BAŞKA İŞVERENİN İŞ YERİNDE GÖREVLENDİRME * ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ VEYA İŞÇİ DEVRİ * İŞÇİNİN RIZASININ GEREKMESİ * İŞÇİNİN GÖREVLENDİRMEYİ KABUL ETMEMESİ, KIDEM İHBAR TAZMİNATI 4857 / 11 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 12186
Karar No : 2009 / 32934
Tarihi : 02.12.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 11
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 484
* BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ * İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN KACINMAK İÇİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILAMIYACAĞI * BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILIP YAPILAMAYACAĞININ İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 2429
Karar No : 2008 / 20721
Tarihi : 21.07.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 6
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 300
* ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN HAKLARINDAN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI MADDE / 13 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1999/ 6698
Karar No : 1999 / 7641
Tarihi : 22.4.1999
İlgili Kanun Madde : 1475 / 13–14
Bulunduğu Arşiv : K.İ. Sayı: Yargıtay Kararları ANKARA–2002 Sayfa: 98
* İŞTEN AYRILDIĞINI BELİRTEN DİLEKCEDE İMZASI BULUNAN VE İNCELEME SONUCU İMZANIN KENDİSİNE AİT OLDUĞU ANLAŞILAN İŞÇİNİN, HİZMET AKTİNİ KENDİSİNİN FESHETTİĞİ KABUL EDİLEREK İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1992/ 13194
Karar No : 1993 / 2492
Tarihi : 16.02.1993
İlgili Kanun Madde : 1475 / 13
Bulunduğu Arşiv : K.İ. Sayı:1990–1995 Sayfa: 122
* İHBAR SÜRESİNİN, KISMEN ÖNEL OLARAK VERİLMESİ, KISMET TAZMİNAT OLARAK ÖDENMESİ, YANİ BÖLÜNEREK UYGULANMASI YASAYA AYKIRIDIR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1993 / 12848
Karar No : 1993 / 12920
Tarihi : 16.09.1993
İlgili Kanun Madde : 1474 / 13
Bulunduğu Arşiv : K.İ. Sayı: 1990–1995 Sayfa: 142
* İŞÇİNİN BİRBİRİNİ İZLEYEN BELİRLİ SURELİ HİZMET AKTİYLE ÇALIŞTIRILMASI, AKİT SERBESTÎSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HALİNİ OLUŞTURUR. BU SEBEBLE ZİNCİRLEME SÖZLEŞMELERLE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1992 / 14819
Karar No : 1993 / 10822
Tarihi : 22.06.1993
İlgili Kanun Madde : 1475 / 13
Bulunduğu Arşiv : K.İ. Sayı: 1990–1995 Sayfa: 138
* İŞ AKDİNİN, İŞÇİ TARAFINDAN FESİH EDİLDİĞİ HALLERDE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEZ. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2009 / 44744
Karar No : 2009 / 33940
Tarihi : 08.12.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 13
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 463
* KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA * KISMI SÜRELİ ÇALIŞMADA AYRIMCILIK YASAĞI * KISMI SÜRELİ ÇALIŞMADA KIDEM HESAPI * KISMI SÜRELİ ÇALIŞMADA HAFTA TATİLİ YILLIK İZİN T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1992 / 14793
Karar No : 1993 / 9275
Tarihi : 27.05.1993
İlgili Kanun Madde : 1474 / 13
Bulunduğu Arşiv : K.İ. Sayı: 1990–1995 Sayfa: 133
* İŞÇİNİN RAPORLU BULUNDUĞU BİR TARİHTE YAPILAN İŞ AKDİ FESHİ, RAPOR SÜRESİNCE İŞ AKDİ ASKIDA OLDUĞUNDAN RAPOR BİTİMİNDE UYGULAMAYA GİRER. BU TARİHE KADAR İŞÇİ TÜM HAKLARDAN YARALANIR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2005 / 27538
Karar No : 2006 / 8073
Tarihi : 30.03.2006
İlgili Kanun Madde : 1475 / 13,14
Bulunduğu Arşiv :
* İŞÇİNİN EL YAZISIYLA İSTİFA EDEREK İŞTEN AYRILMASI * İSTİFA İÇİN HAKLI NEDEN SUNMAMA VE HATA VE HİLEYİ KANITLAYAMAMA * KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINI HAK EDEMEME ÖZETİ : Davacı el yazısı ile yazıp işverene verdiği istifa dilekçesinde haklı bir nedenle ayrıldığını iddia etmemiş, bu konuda delilde sunmamıştır. İstifa dilekçesinin hata ve hile ile alındığını da kanıtlayamamıştır. İş müfettişi tarafından yapılan tahkikat sonucu davacının işyerinden istifa en ayrıldığı kıdem ihbar tazminatına hak kazanmadığı saptanmıştır. Davacının kısa bir süre sonra başka bir işyerinde işbaşı yaptığı da SSK hizmet cetvelinden anlaşılmaktadır. Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde davacının haklı neden bulunmadan işyerinden ayrıldığının kabulü gerekir. Böyle olunca kıdem, ihbar tazminatı isteklerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. 4857 / 14 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1992 / 12219
Karar No : 1993 / 7209
Tarihi : 29.04.1993
İlgili Kanun Madde : 1475 / 14
Bulunduğu Arşiv : K.İ. Sayı: 1990–1995 Sayfa: 129
* KADIN İŞÇİNİN EVLENMESİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATI İSTEMEYE HAKKI VARDIR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 37425
Karar No : 2007 / 6511
Tarihi : 13.03.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 14
Bulunduğu Arşiv : H.B. Sayı: 95 Sayfa: 39
* İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARIN ORTAK İRADESİ İLE SONA ERDİRİLDİĞİ ANLAŞILMAKLA, İHBAR TAZMİNATI İSTEĞİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2005 / 35516
Karar No : 2006 / 17346
Tarihi : 15.06.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 14
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 11 Sayfa: 217
* ÜCRETSİZ İZİN SURELERİNİN KIDEM SURESİNE EKLENEMEYECEĞİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 26768
Karar No : 2008 / 21804
Tarihi : 24.07.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 14
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 282
* EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH * KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN EMEKLİLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN BELGEYİ İŞVERENE VERDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞI * EMEKLİLİK BAŞVURU BELGESİNİN İŞVERENE VERİLMEMESİ HALİNDE FAİZİN DAVA TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 8381
Karar No : 2008 / 36152
Tarihi : 19.11.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 14
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 319
* EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ * İŞÇİYE İHBAR ÖNELİ ÖDENMEYECEĞİ SADECE KIDEM TAZMİNATI ÖDENECEĞİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27654
Karar No : 2008 / 24625
Tarihi : 24.09.2008
İlgili Kanun Madde : 1475 / 14
Bulunduğu Arşiv : Ç.T.20 Sayfa: 265
* KIDEM TAZMİNATI FAİZİ * KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLERLE ÖDENMESİNİN KABUL EDİLMESİ * TAKSİTLER GÜNÜNDE ÖDENDİĞİ SÜRECE FAİZ İSTENEMEYECEĞİ * SONRAKİ TAKSİTLERE İTİRAZİ KAYIT KONULMASININ ÖNEMİNİN OLMAYACAĞI 4857 / 17 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 25278
Karar No : 2006 / 23008
Tarihi : 18.09.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 227
* İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞMESİ NEDENİYLE İŞÇİNİN İSTİFA ETTİĞİ ANLAŞILDIĞINA GÖRE, İHBAR TAZMİNATI İSTEĞİNİN REDDİ GEREKİR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2005 / 28617
Karar No : 2006 / 7366
Tarihi : 27.03.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 215
* İŞ GÜVENÇESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ, FESHİN GECERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİNDE BULUNABİLECEĞİNDEN, KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEZ. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 21000
Karar No : 2005 / 15399
Tarihi : 03.05.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 205
* İŞÇİNİN, İŞVERENE KARŞI DAVA AÇAN DİĞER BİR İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA TANIKLIK YAPTIĞI VE BUNUN ARDINDAN İŞVERENCE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDA, KÖTÜNİYET TAZMİNATININ KABULUNE KARAR VERİLMELİDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2005 / 3926
Karar No : 2005 / 33122
Tarihi : 12.10.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 208
* İŞVERENCE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN KÖTÜ NİYETLİ YAPILDIĞI DURUMLARDA, İŞÇİYE BİLDİRİM SURESİNİN ÜÇ KATI TUTARINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ÖDENİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 13968
Karar No : 2006 / 32989
Tarihi : 14.12.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 14 Sayfa: 263
* ALACAKLARI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİ SONA ERDİREN İŞÇİ KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEBİNDE BULUNAMAZ. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 37200
Karar No : 2008 / 6387
Tarihi : 25.03.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17,57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 303
* İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN AYLIK GİYDİRİLMİŞ ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ * İKRAMİYE VE İZİN ÜCRETİN ÇIPLAK ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 16633
Karar No : 2008 / 10752
Tarihi : 29.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17.41.46
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 301
* ÜCRETSİZ İZİN DÖNÜŞÜ İŞE BAŞLATMAMA HAKSIZ FESİHDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 13631
Karar No : 2008 / 33726
Tarihi : 21.12.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17,41
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 14 Sayfa: 251
* İBRANAMEDE MİKTAR BELİRTİLEN ALACAK AKLEMLERİ İÇİN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI * İBRANAMEDE MİKTAR BELİRTİLMEDEN BELİRTİLEN ALACAKLARA İLİŞKİN İBRANIN GEÇERLİ OLMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 18999
Karar No : 2008 / 12213
Tarihi : 12.05.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 268
* İŞVERENCE İŞ KURA VERİLEN BELGENİN İŞVERENİ BAĞLAMASI * KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27704
Karar No : 2008 / 25951
Tarihi : 07.10.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17,27
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 216
* İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZİNİN KULLANDIRILMAMIŞ OLMASI * İHBAR ÖNELİNİN GEÇERSİZ OLMAYACAĞI * İŞ ARAMA İZNİ ÜCRETLERİNİN DAVA İLE İSTENEBİLECEĞİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27186
Karar No : 2008 / 23893
Tarihi : 16.09.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 187
* YILLIK İZİNDEYKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ * İŞVERENİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI * DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ YILLIK İZİN DÖNEMİNİ İÇERMESİ * KIDEM İHBAR TAZMİNATI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 4440
Karar No : 2008 / 18722
Tarihi : 12.06.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 17.32.57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 16 Sayfa: 306
* ÜCRET ÖDEME GÜNÜNDEN 20 GÜN GEÇMEDEN ÇALIŞMAMA * İŞÇİNİN VARDİYAYA CIKMAYAN İŞÇİLER ARASINDA OLDUĞUNU KANITLANAMAMIŞ OLMASI * KIDEM İHBAR TAZMİNATLARININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1999 / 17560
Karar No : 2000 / 95
Tarihi : 17.01.2000
İlgili Kanun Madde : 1475 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2000/2005 Sayfa: 276
* İŞÇİNİN, İŞVERENE YAHUT İŞVERENİN BAŞKA İŞÇİSİNE SATAŞMASI VE VERİLEN GÖREVİ YAPMAK İSTEMEMESİ HAKLI FESİH NEDENİDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2000 / 18443
Karar No : 2000 / 663
Tarihi : 31.01.2000
İlgili Kanun Madde : 1475 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2000/2005 Sayfa: 279
* İSTİFA EDEN BİR İŞÇİYE, İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. İSTİFA İLE İBRANAME CELİŞİYORSA İŞ AKDİ İŞVERENCE FESİH EDİLDİĞİ ANLAMINA GELİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1999 / 19132
Karar No : 2000 / 1390
Tarihi : 14.02.2000
İlgili Kanun Madde : 1475 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2000/2005 Sayfa: 281
* DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞTA BULUNAN İŞÇİNİN, İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ KABUL EDİLMEMELİDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2000 / 18595
Karar No : 2001 / 1751
Tarihi : 06.02.2001
İlgili Kanun Madde : 1475 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2000/2005 Sayfa: 303
* HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS, AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLERDEN OLUP, İŞ AKDİNİN BİLDİRİMSİZ FESHİ GEREKİR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 1834
Karar No : 2004 / 24692
Tarihi : 02.11.2004
İlgili Kanun Madde : 1475 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2000/2005 Sayfa: 326
* İŞVERENCE TAHSİS EDİLEN, SİGARA İÇİLEN BÖLÜM DIŞINDA VE YANGIN TEHLİKESİ TAŞIYAN BİR BÖLGEDE SİGARA İÇEREK, İŞYERİ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN İŞÇİNİN, İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, HAKLI NEDENDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1999 / 11383
Karar No : 1999 / 13234
Tarihi : 15.09.1999
İlgili Kanun Madde : 1475 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ. 1999 Emsal Kararlar Münir EKONOMİ Sayfa: 218
* KALİTE KONTROL İŞÇİSİ KUSURLU MAL ÜRETMESİ ZARARIN COĞALMASINA SEBEP OLMASI VE TEDBİR ALMAMASI HAKLI FESİH. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 1999 / 1764
Karar No : 1999 / 3828
Tarihi : 02.03.1999
İlgili Kanun Madde : 1475 / 17
Bulunduğu Arşiv : K.İ. 1999 Emsal Kararlar Münir EKONOMİ Sayfa: 223
* HATALI MAL ÜRETİMİ VE SATILAN MALLARIN İADESİNE SEBEP OLMADAN DOLAYI FESİH. * ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI. * İŞVERENİN GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPTIRMASI. * OLAY VE ZARARI ÖĞRENMESİ VE İŞVERENİN HAKLI FESHİ. 4857 / 18 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 31892
Karar No : 2005 / 14992
Tarihi : 28.04.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 6 Sayfa: 199
* İŞÇİNİN UZUN SÜRE RAPORLU OLMASI * KENDİSİNDEN VERİM ALINAMAMASI * GEÇERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 9567 – 2004 / 31892
Karar No : 2008 / 19231 – 2005 / 14992
Tarihi : 18.06.2007 – 28.04.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21 – 18
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 16 Sayfa: 299 – K.İ.2005–2007 Sayfa: 258
* DAVRANIŞLARIN İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMASI * SIK SIK RAPOR ALMA, GEÇERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 3086
Karar No : 2004 / 3572
Tarihi : 28.10.2004
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 5 Sayfa: 171
* İŞE İADE TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLEMEMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 3154
Karar No : 2007 / 13552
Tarihi : 30.04.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 419
* İŞ SÖZLEŞMESİNİN İSTİFA İLE SON BULUP BULUNMADIĞI VE İSTİFANIN SERBEST İRADE ÜRÜNÜ OLUP OLMADIĞI, İŞE İADE DAVASINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK BİR OLGUDUR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 24595
Karar No : 2008 / 193
Tarihi : 18.02.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 370
* FESİH HAKKININ NİTELİĞİ * ŞARTLI İSTİFA OLAMAYACAĞI * İSTİFANIN ŞARTLI İKALE NİTELİĞİNDE OLMASI * İRADENİN FESADA UĞRATILMASI OLASILIĞI * İŞVEREN VEKİLİNİN YETKİSİZ DE OLSA YAPTIĞI FESHİN SONUCLARININ DOĞURMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 10560
Karar No : 2004 / 26027
Tarihi : 06.12.2004
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21,26
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 4 Sayfa: 298
* HAKSIZ FESHE KARŞI İADE DAVASI ACILMASI DURUMUNDA 6 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DİKKATE ALINMAMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 4545
Karar No : 2008 / 411
Tarihi : 18.02.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 378
* İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN FESİH * DEĞİŞİKLİK FESHİNDE YAZILILIĞIN GEÇERLİLİK KOŞULU OLMASI * YÖNETİM HAKKI VE YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI * İŞLETMESEL KARARLARIN YARGISAL DENETİMİ * GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ * DEĞİŞİKLİK FESHİ YAPILMADAN ÖNÇE İŞÇİLERİ DİĞER BÖLÜMLERDE ÇALIŞTIRMA İMKÂNININ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 34008
Karar No : 2008 / 10346
Tarihi : 28.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21 ( 2821 / 31 )
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 309
* SENDİKAYA ÜYE OLDUKTAN BİR KAÇ GÜN SONRA İŞTEN ÇIKARMA * SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMELERİ İÇİN İŞÇİLERE BASKI YAPILMASI * İŞYERİNE İSTİFA ALMAK AMACIYLA NOTER GETİRİLMESİ * SENDİKAL NEDENLERLE FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 31193
Karar No : 2008 / 26516
Tarihi : 13.10.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 210
* İŞÇİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN DAVA AÇMASI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ * İŞE İADE TAZMİNATININ FESİH NEDENİ VE KIDEME GÖRE ALT SINIRDAN BELİRLENEMEYECEĞİ * İADE TAZMİNATININ 7 AYLIK ÜCRET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 11016
Karar No : 2008 / 11509
Tarihi : 14.04.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21,34
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 15 Sayfa: 267
* ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ * ÇALIŞMAMA HAKKININ KULLANILMASI * YASA DIŞI GREV OLARAK NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ * GEÇERSİZ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 32507
Karar No : 2008 / 11105
Tarihi : 05.05.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 278
* İŞÇİNİN İŞİNİ YAPARKEN ÖZENLİ DAVRANMAMASI * İŞÇİNİN YETERSİZ OLMASI * İŞ İLİŞKİSİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİN BEKLENEMEYECEK DURUMA GELMESİ GEÇERLİ FESİH. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2009 / 6435
Karar No : 2009 / 32023
Tarihi : 16.11.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 507
* FESİH BİLDİRİMİNİN TEBLİĞİNİDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE İŞE İADE DAVASININ ACILABİLECEĞİ * İŞVERENİN FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNUP TEPLİĞ EDİLMEMESİ HALİNDE İŞÇİNİN FESŞH BİLDİRİMİN TARİHİNİ KESİN OLARAK BELİRLEYECEK BİR İŞLEM YAPTIĞI TARİH OLMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 26211
Karar No : 2008 / 20195
Tarihi : 14.07.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21,29
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 337
* İŞÇİNİN İZİNDEYKEN İŞTEN ATILAN ARKADAŞLARI İÇİN DİĞER İŞÇİLERLE ÜRETİMİ DURDURMASI, HAKLI NEDENLE FESİH. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 29966
Karar No : 2008 / 7020
Tarihi : 31.03.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21,25
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 241
* İŞÇİNİN TALİMATLARA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ * HER HATANIN GEÇERLİ YA DA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI * İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARAR 30 GÜNLÜK ÜCRETİNDEN AZ OLMASI FESHİN HAKSIZLIĞINI KALDIRACAĞI ANCAK GEÇERLİ FESHİ KALDIRMAYACAĞI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 42699
Karar No : 2008 / 20145
Tarihi : 14.07.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 328
* İŞVEREN HAKKINDA ASILSIZ İHBARLARDA BULUNMA * GECERLİ FESİH * GEÇERLİ FESİHLERDE ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN ARANMAYACAĞI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 42720
Karar No : 2008 / 20166
Tarihi : 14.07.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 334
* İŞÇİNİN ARKADAŞLARINDAN BORÇ ALMASI * BORÇ ALDIĞI İŞÇİ ALEYHİNE İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI * İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLMASI * GECERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 3737
Karar No : 2008 / 276 73
Tarihi : 20.10.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 sayfa: 231
* İŞÇİ HAKKINDA DEĞİŞİK ALACAKLILAR TARAFINDAN HACİZ UYGULANMASI * İŞÇİNİN ÜCRETİ ÜZERİNDEKİ HACİZLERİ KALDIRMASI KONUSUNDA UYARILMASI * UYARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEMESİ * GEÇERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 14004
Karar No : 2008 / 27730
Tarihi : 24.09.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 246
* İŞÇİNİN ÖRGÜTLÜ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZALTINA ALINMASI * İŞYERİ DIŞINDA UYUŞTURUCU KULLANMA * İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 14009
Karar No : 2008 / 27734
Tarihi : 24.09.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 249
* HAKLI FESİH GEÇERLİ FESİH AYIRIMI * İŞÇİNİN İŞYERİ BELGELERİNİ İZİNSİZ DIŞARI ÇIKARTARAK DAVA ACAN ARKADAŞINA VERMESİ * İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 13940
Karar No : 2008 / 27942
Tarihi : 24.09.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21,29
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 257
* TOPLU İŞTEN ÇIKARMADA SENDİKAYLA ANLAŞMA * ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE EMEKLİLİĞİ DOLUP ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇIKARTILMIŞ OLMASI GEÇERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 1901
Karar No : 2008 / 25071
Tarihi : 25.09.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 242
* İŞE İADE DAVASINI AÇMA SURESİ * BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 6311
Karar No : 2008 / 33680
Tarihi : 15.12.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21,22
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 263
* İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİSİNİ İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ * DEĞİŞİKLİĞİN FESHİ ZORUNLU KILDIĞI İDDASI İLE YAPILAN FESİH * DEĞİŞİKLİĞİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2009 / 21710
Karar No : 2010 / 22886
Tarihi : 15.09.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 375
* İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN ÖLMESİ * CALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNE ÖLÜM TARİHİ DİKKATE ALINARAK DÖRT AYLIK SINIRDA GÖZETİLEREK KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 11193
Karar No : 2008 / 9563
Tarihi : 21.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 365
* İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH * İŞÇİNİN KÜFÜRLÜ KONUŞMASI * GEÇERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27735
Karar No : 2008 / 7818
Tarihi : 08.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 390
* PERFORMANSA DAYALI FESİH * PERFORMANSA DAYALI FESİH GEÇERLİ OLMASI İÇİN OPJEKTİF ÖLÇÜLERİN BELİRLENMİŞ OLMASININ GEREKMESİ. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 42697
Karar No : 2008 / 20143
Tarihi : 14.07.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21–25
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 143
* İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININI KAPSAMI * SİGARA İÇME UYARISINI DİKKATE ALMAMA * HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 13206
Karar No : 2009 / 36177
Tarihi : 21.12.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21,34
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 414
* FESİH TARİHİ İŞE İADE DAVASI SONUCUNDA İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTİR * İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ FESİH TARİHİNDEKİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENMESİ GEREKİR * BOŞTA GECEN SÜRE ÜCRETİ FESHİ İZLEYEN DÖNEM ÜCRETLERİNE GÖRE HESAPLANMALIDIR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2009 / 11711
Karar No : 2009 / 35081
Tarihi : 14.12.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 455
*PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE FESİH *PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN İŞÇİNİN GÖREVİ İLE UYUMLU OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 2909
Karar No : 2008 / 24572
Tarihi : 24.09.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 247
* DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN FESİH * YAZILI SAVUNMANIN ALINMAMAMASI * GEÇERSİZ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 41688
Karar No : 2009 / 22728
Tarihi : 14.09.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 22
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 357
* İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN İŞVEREN VEKİLİ * İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE EDİYOR OLMASINI GEREKMESİ * İŞYERİNİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE EDNLERİN AYRICA İŞÇİ İŞE ALIP CIKARTMA YETKİLERİNİNDE OLMASININ GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 33959
Karar No : 2008 / 24614
Tarihi : 24.09.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 18–21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 255
* İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH * İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN İHLAL EDİLMİŞ OLMASI * İŞVERENİN İŞLETMESEL MENFAATLERİNİN ZARAR GÖRMÜŞ OLMASININ GEREKMESİ. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 1301
Karar No : 2004 / 1155
Tarihi : 26.01.2004
İlgili Kanun Madde : 1475 / 18
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2000/2005 Sayfa: 511
* İŞÇİNİN, İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN, İŞ YERİNDE 6 AYLIK KIDEMİNİN BULUNMASI GEREKİR. 4857 / 19 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 1868 – 2007 / 32498
Karar No : 2008 / 23538 – 2008 / 11100
Tarihi : 15.09.2008 – 05.05.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 19 – 4857 / 19
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 184 – Ç.T. 19 Sayfa: 272
* İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH * YAZILI SAVUNMA ALINMAMASI * GEÇERSİZ FESİH 4857 / 20 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 3415
Karar No : 2007 / 4391
Tarihi : 19.02.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 20
Bulunduğu Arşiv : H.B. Sayı: 95 Sayfa: 41
* İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ TARİHİNDEN İTİBAREN YASADA ÖNGÖRÜLEN BİR AYLIK SÜREDE ACILMADIĞI ANLAŞILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 18224 – 2007 / 17135 – 2005 / 7361
Karar No : 2006 / 20214 – 2007 / 30948 – 2005 / 9084
Tarihi : 10.07.2006 – 22.10.2007 – 21.03.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 20 – 20 – 20
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 516 – K.İ.2005/2007 Sayfa: 546 – K.İ.2000–2005 S: 555
* FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ, BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE YAPILMALIDIR. BU SÜRE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLUP, BİR AYLIK SÜREDEN SONRA AÇILAN DAVANIN REDDİ GEREKİR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 14018
Karar No : 2007 / 28523
Tarihi : 01.10.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 20
Bulunduğu Arşiv : H.B 94 Sayfa: 42
* FESİH BİLDİRİM TARİHİNE GÖRE BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE ACILMADIĞI ANLAŞILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. 4857 / 21 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 28073
Karar No : 2005 / 3229
Tarihi : 07.02.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 21
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 558
* FESİH TARİHİNDEN KARAR TARİHİNE KADAR 4 AYDAN FAZLA SURE GECTİĞİ DURUMLARDA, 4 AYA KADAR ÜCRET VE DİĞER HAKLARIN BOŞTA GECEN SÜRE ÜCRET ALACAĞI OLARAK KARAR ALTINA ALINMASI GEREKİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 26095
Karar No : 2008 / 24185
Tarihi : 19.09.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 21
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 345
* İŞE İADE TAZMINATININ GELİR VERGİSİNE TABİ TUTULAMAYACAĞI 4857 / 22 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2009 / 46109
Karar No : 2009 / 34662
Tarihi : 14.12.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 22
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 445
* İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ * DEĞİŞİKLİĞİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 6460
Karar No : 2009 / 23305
Tarihi : 17.09.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 22
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 360
* İŞ KOŞULLARINI ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ * GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI * DEĞİŞİKLİK FESHİ * DEĞİŞİKLİĞİN İŞSÖZLEŞMESİNİN UNSURLARINDAN BİR KACININ KAPSAMASI * DEĞİŞİKLİĞİN TAMAMININ GECERSİZ OLACAĞI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 16403
Karar No : 2010 / 18750
Tarihi : 01.02.2010
İlgili Kanun Madde : 4857 / 22-24
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 344
* İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ * İŞÇİNİN İSTİFASI * İSTİFANIN GEREKCESİNİN DAVA DİLEKCESİ İLE DE ACIKLANABİLECEĞİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 20100
Karar No : 2008 / 5911
Tarihi : 05.03.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 22
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 15 Sayfa: 326
* İŞÇİNİN GELİRİNİ DÜŞÜRECEK İŞE VERİLMESİ * İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN FESHİ * KIDEM TAZMİNATI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 23508
Karar No : 2008 / 26064
Tarihi : 18.07.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 22
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 158
* İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ * İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI * İŞÇİNİN HAKLI FESHİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27683
Karar No : 2008 / 5996
Tarihi : 24.03.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 22
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 307
* İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ * İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI * İŞ KOŞULLARININ ESASLI DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEÇERLİBİR NEDENİN BULUNMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 24548 – 2007 / 17219
Karar No : 2008 / 19209 – 2008 / 10433
Tarihi : 07.07.2008 – 28.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 22,24 – 4857 / 22
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 356 – Ç.T. 19 Sayfa: 321
* İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ * İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI * İŞÇİNİN YAZILI RIZASININ ALINMASININ GEREKMESİ * ALTI GÜN İÇERİSİNDE YAZILI OLARAK DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEYEN İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİKLE BAĞLI OLMAMASI * İŞVERENİN DEĞİŞİKLİĞİN GECERLİ NEDENE DAYANDIĞI GEREKÇESİYLE FESİH HAKKI * İŞÇİNİN İŞ KOŞULLARININ AĞIRLAŞTIRILDIĞI İDDİASI İLE FESİH HAKKI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2009 / 3813
Karar No : 2009 / 30087
Tarihi : 02.11.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 22
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 549
* İŞ KOLLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK * İŞVERENİN DEĞİŞİKLİĞİ GECERLİ NEDENE DAYANDIĞINI KANITLAYAMAMASI * GECERSİZ FESİH 4857 / 24 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2009 / 9029
Karar No : 2009 / 18124
Tarihi : 25.06.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24
Bulunduğu Arşiv : Tekstil İşverenleri Dergisi 52 de
* SOMUT OLAYDA DAVALI İŞYERİNDE VARDİYA AMİRİ OLARAK ÇALIŞMAKTA OLAN DAVACI İŞÇİNİN SON GÖREVİNDE ASIL AMİR OLARAK DEĞİL, GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAK İSTENMESİ ÜZERİNE İŞ AKTİNİ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA İŞÇİ ALEYHİNE ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILMASI NEDENİ İLE DAVACI İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI OLARAK FESİH EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. BU DURUMDA İŞ AKTİNİN FESHİ HAKLI DAHİ OLSA İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDAN İHBAR TAZMİNATI İSTEĞİNİN RETTİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE KABULU HATALIDIR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 27538
Karar No : 2006 / 8073
Tarihi : 30.03.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 664
* İŞÇİNİN EL YAZISI İLE YAZIP İŞVERENE VERDİĞİ İSTİFA DİLEKÇESİNDE, HAKLI NEDENLE AYRILDIĞINI İDDİA ETMEMESİ, DELİL SUNMAMASI, İSTİFA DİLEKÇESİNİN HATA VEYA HİLE İLE ALINDIĞINI DA KANITLAYAMAMASI DURUMUNDA, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEKLERİNİN REDDİ GEREKİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 18315
Karar No : 2008 / 10161
Tarihi : 24.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 351
* İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENMEMESİ * İŞÇİNİN HAKLI FESHİ * İSTİFANIN KARŞI TARAFA ULAŞMAKLA HUKUKİ SONUÇLARIN DOĞURMASI * KIDEM TAZMİNATI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 14009
Karar No : 2006 / 32253
Tarihi : 11.12.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 671
* İŞVEREN VEKİLİNİN HAKARETİ NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN YAPILAN FESİH, HAKLI NEDENLE FESİH OLUP, KIDEM TAZMİNATI İSTEĞİ KABUL EDİLMELİDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 27796
Karar No : 2007 / 15292
Tarihi : 16.05.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 678
* İŞÇİNİN, KENDİ HASTALIĞINI İLERİ SÜREREK İŞVERENİN FESİH HAKKINI KULLANMASINI İSTEMESİ, BUNUN İŞVEREN TARAFINDAN KABUL EDİLMEMESİ ÜZERİNE, İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN FESHETMESİ, HAKLI SEBEPLE FESİH OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİNDEN, KIDEM TAZMİNATI İSTEĞİNİN REDDİ GEREKİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 13286
Karar No : 2005 / 7706
Tarihi : 08.03.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 685
* YÖNETİCİ KONUMUNDAKİ İŞÇİ İLE BAYAN İŞÇİ ARASINDA YAŞANANLAR İŞ DÜZENİNİ BOZACAK NİTELİKTE OLDUĞU GİBİ, DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA DA AYKIRI EYLEMLER NİTELİĞİNDEDİR. BU DURUMDA İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEKLERİNİN REDDİNE KARAR VERİLMELİDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 2390
Karar No : 2006 / 21317
Tarihi : 11.09.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 667
* İŞ ŞARTLARININ AĞIRLAŞTIRILMASI SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHEDEN İŞÇİNİN, KIDEM TAZMİNATI İSTEĞİNİN KABULU GEREKİR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 4445
Karar No : 2006 / 25782
Tarihi : 04.10.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 669
* İŞÇİYE ÜCRET KAPSAMINDAKİ ALACAKLARININ İŞVERENCE ÖDENMEMESİ, İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESİH HAKKI VERDİĞİNDEN, İHBAR TAZMİNATI TALEP ETMESİ DOĞRU DEĞİLDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27796
Karar No : 2008 / 15292
Tarihi : 16.05.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 15 Sayfa: 233
* İŞÇİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONA ERDİRMESİ KIDEM TAZMİNATINA KARAR VERİLEMİYECEĞİ. 4857 / 25 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 24113
Karar No : 2005 / 14190
Tarihi : 21.04.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25-II
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 6 Sayfa: 239
* BİR BAŞKA İŞÇİNİN KREDİ KARTIYLA ALIŞ VERİŞ YAPMAK * HAKLI FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2005 / 9627
Karar No : 2005 / 13944
Tarihi : 20.04.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25-II
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 6 Sayfa: 243
* İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERMESİ GEÇERLİ FESİH T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2005 / 8257
Karar No : 2005 / 12834
Tarihi : 11.04.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25 / II-d
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 6 Sayfa: 275
* İŞÇİNİN İŞYERİNE ALKOLLÜ OLARAK GELMESİ HAKLI FESİHDİR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27255
Karar No : 2008 / 24526
Tarihi : 23.09.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 261
* OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARAR NEDENİYLE İŞVERENİN HAKLI FESHİ * İŞÇİNİN KUSUR DURUMUNUN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ * OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİN FESİH HAKKININ KULLANILDIĞI TARİHTEKİ BRÜT ÇIPLAK ÜCRET OLMASI * ZARARIN ÖDENMİŞ OLMASI FESİH HAKKINI ORTADAN KALDIRMAZ * BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN ZARARA NEDEN OLAN OLAYDAN BAŞLAYACAĞI * ALTI İŞ GÜNÜ SÜRENİN ZARARIN MİKTARINI FESHE YETKİLİ MAKAMIN ÖĞRENMESİ İLE BAŞLAYACAĞI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 33301
Karar No : 2008 / 32887
Tarihi : 01.12.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 257
* İŞVERENE HAKARET HAKLI FESİHDİR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 26159
Karar No : 2008 / 33763
Tarihi : 16.12.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 276
* İŞÇİYE İŞVEREN VEKİLİNCE HAKARET EDİLMESİ * İŞÇİNİN HAKLI FESHİ * İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNMATI İSTEYEMEYECEĞİ * KIDEM TAZMİNATI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 15152
Karar No : 2008 / 10326
Tarihi : 25.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 347
* İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI * YILLIK İZİNDE İŞÇİNİN KENDİLİĞİNDEN İŞİ BIRAKAMAYACAĞI * HAKLI FESİH İÇİN, DEVAMSIZLIĞIN HAKLI NEDENE DAYANMAMASININ GEREKMESİ * İŞE GİTTİĞİ HALDE İŞBAŞI YAPMAYAN İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞINDAN SÖZ EDİLEMİYECEĞİ * 1 AY İÇERİSİNDEKİ DEVAMSIZLIĞIN TAKVİM AYINA GÖRE DEĞİL İLK DEVAMSIZLIĞA GÖRE DEĞERLENDİRİLMELİ VE HESAPLANMALIDIR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 13393
Karar No : 2008 / 10323
Tarihi : 25.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19 Sayfa: 344
* RAPORLU OLUNAN SÜRENİN BİLDİRİM ÖNELLERİNİ ALTI HAFTA AŞMASI HALİNDE FESİH HAKKININ DOĞMASI * YILLIK İZİN SÜRESİNİN HESABINDA DA AYNI SÜRELERİN DİKKATE ALINACAĞI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 40694
Karar No : 2008 / 33770
Tarihi : 16.12.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 281
* İŞYERİ DIŞINDA İŞLENMİŞ OLSA DAHİ DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE DEVAMSIZLIĞIN HAKLI FESİH SEBEBİ OLMASI. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 43146
Karar No : 2008 / 34348
Tarihi : 22.12.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25,34
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 289
* ÜCRETİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN YAPILAN FESİH HAKLI FESİHDİR. 4857 / 24 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 13374
Karar No : 2009 / 38104
Tarihi : 28.12.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 24–25
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 397
* MEVSİMLİK İŞ * MEVSİMLİK İŞÇİNİN BELİRLİ YADA BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE CALIŞABİLECEĞİ * MEVSİMLİK İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLECEĞİ * MEVSİMLİK İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATININ HESAPI * MEVSİMLİK İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİ 4857 / 25 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 27840
Karar No : 2005 / 22247
Tarihi : 21.06.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 25
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2000/2005 Sayfa: 594
* İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ, İŞYERİNDEN ALDIĞI VE KAPATMADIĞI AVANSLARI SEBEBİYLE FESHEDİLDİĞİNDEN, İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAZ. 4857 / 26 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27655
Karar No : 2008 / 24626
Tarihi : 24.09.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 26
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 197
* ZARAR NEDENİYLE HAKLI FESİH * BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN ZARARA NEDEN OLAN OLAYDAN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI * ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN ZARAR MİKTARININ ÖĞRENİLMESİNDEN BAŞLAYACAĞI 4857 / 32 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 22037
Karar No : 2007 / 8814
Tarihi : 29.03.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 32
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 780
* BORCU SONA ERDİREN BİR BELGE OLAN İBRANAMENİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN, DÜZENLEME TARİHİNİN OLMASI GEREKİR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 12906
Karar No : 2008 / 13308
Tarihi : 26.04.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 32
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 15 Sayfa: 263
* ÜCRETSİZ İZİN KONUSUNDA İŞVERENLE SENDİKA ARASINDA PROTOKOL YAPILMASI * ÜCRETSİZ İZİN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE KABUL ETMEYEN İŞÇİLERİN DAVA AÇMALARININ FESİH ANLAMINA GELMESİ * İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 23596
Karar No : 2008 / 18623
Tarihi : 01.07.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 32
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 373
* ÜCRETİN ÖDENMEMESİ * ÖDENMEYEN ÜCRET KAPSAMINA GENİŞ ANLAMDA ÜCRETİN GİRECEĞİ * ÜCRETİN İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNDEN KAYNAKLANMASININ ÖNEMİNİN OLMAMASI * İŞÇİNİN ÖDENMEYEN ÜCRETİNİN BİR KISMINI ÜCRET GARANTİ FONUNDAN ALIYOR OLMASININ HAKLI FESİH HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, primi, yakacak Yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih İmkânı verir. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 12007
Karar No : 2009 / 31389
Tarihi : 12.11.2009
İlgili Kanun Madde : 4857 / 32
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 25 Sayfa: 514
* İBRANAME * İBRA SÖZLEŞMESİNİN GECERLİK KOŞULLARININ TİTİZLİKLE İNCELENMESİNİN GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 29446 – 2007 / 32418
Karar No : 2008 / 27965 – 2008 / 31380
Tarihi : 20.10.2008 – 19.11.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 32 – 4857 / 32
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 225 – Ç.T. 21 Sayfa: 254
* ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILARAK GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ GEREKİR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 10104
Karar No : 2006 / 21290
Tarihi : 18.07.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 32
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 769
* YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI, FESİH TARİHİNDEN İTİBAREN BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINA TABİDİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 11288
Karar No : 2006 / 30469
Tarihi : 25.11.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 32
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 772
* İMZA İNKÂRINDA BULUNULMAMIŞ VE İTİRAZ OLMAMIŞ İBRANAMEYE İTİBAR EDİLMELİDİR. 4857 / 34 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 7659
Karar No : 2008 / 34356
Tarihi : 19.11.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 34,41
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 304
* ISLAH DİLEKÇESİYLE MEVDUAT FAİZİ İSTENMESİ * İŞÇİLİK ALACAKLARINA YASAL FAİZ YÜRÜTÜLEMİYECEĞİ * İŞÇİLİK ALACAKLARINA MEVDUAT FAİZİ YÜRÜTÜLMESİNİN GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 11991
Karar No : 2008 / 2566
Tarihi : 26.02.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 34
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 342
* İMZALI ÜÇRET BORDROSUNUN BAĞLAYICILIĞI * UZUN SÜRE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TEK DÜZE ÜÇRETLE DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ 4857 / 38 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 24006
Karar No : 2008 / 28122
Tarihi : 25.09.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 38
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 234
* ZARARIN OLUŞUMUNDA İŞVERENİN KUSURUNUN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ * MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI * BAŞKA İŞÇİLERİN KUSURUNUN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI 4857 / 41 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 25446
Karar No : 2005 / 16086
Tarihi : 09.05.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 41,57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 6 Sayfa: 183
* İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAMASI * BU DURUMUN İŞÇİYİ İHTAR ETMEKSİZİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU İŞİ YAPMAMA OLARAK NİTELENDİRİLMEMELİ. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 30640
Karar No : 2008 / 16360
Tarihi : 24.05.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 41,57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 15 Sayfa: 229
* ÜÇRETSİZ İZİN SURELERİNİN TAZMİNAT VE ALACAK HESABINDA DİKKATE ALINMAMASINI GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 923
Karar No : 2008 / 5603
Tarihi : 21.03.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 41
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 327
* FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI * ÜCRET BORDROLARI * FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENMESİ * GÜNDE 11 SAATI AŞAN ÇALIŞMALARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞMASA DA FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI * ÜST DÜZEY YÖNETİCİ * FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILMASI * YILDA 270 SAATI AŞAN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KABUL EDİLEMİYECEĞİ * FAZLA ÇALIŞMADAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ KOŞULLARI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 4429
Karar No : 2008 / 6641
Tarihi : 28.03.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 41
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 18 Sayfa: 257
* FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 21–53
Karar No : 2008 / 107
Tarihi : 06.02.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 41
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 241
* İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ HALE GELEN İŞÇİ * MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ADI ALTINDA İŞVEREN TARAFINDAN ÖDEME YAPILMASI * İŞÇİNİN İBRANAME VERMESİ * İBRANAMENİN MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN OLANININ MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEYECEĞİ İLKESİ GEREĞİ GEÇERLİ OLDUĞU İBRANAMEYE KARŞİ DAVA AÇAN İŞÇİNİN İLERİ SÜRMESE DE BUDAVASININ İBRANAMENİN MÜZAYAKA HALİNDE VERİLDİĞİ İDDİASINIDA İÇERECEĞİ * EDİMLER ARASINDA MAKUL BİR DENGE BULUNMAYAN TARAFLARDAN BİRİSİNE AŞIRI YARARLANMA SAĞLAYAN SÖZLEŞMEYE KARŞI DAVA AÇILABİLECEĞİ * EDİMLER ARASINDA AÇIK BİR DENGESİZLİĞİN BULUNMASI HALİNDA İBRANAMENİN MAKBUZ OLARAK KABUL EDİLEBİLECEĞİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 33066
Karar No : 2008 / 5485
Tarihi : 28.02.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 41,24
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 14 Sayfa: 202
* FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ * İŞÇİNİN ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ NEDENİYLE FESHİNİN HAKLI OLMASI VE KIDEM TAZMİNATI HAKKINI KAZANMASI. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 25935 – 2007 / 41771
Karar No : 2008 / 24130 – 2008 / 1374
Tarihi : 19.09.2008 – 21.02.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 41 – 4857 / 41,68
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 192 – Ç.T. 18 Sayfa: 353
* GÜNLÜK ÇALIŞMA SURESİ 10 SAAT’E KADAR İSE BİR, 10 SAATİ AŞIYOR İSE 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİNİN GEREKMESİ * FAZLA ÇALIŞMA * IHTIRAZİ KAYITSIZ ÖDENEN AYLAR İÇİN HESAPLANAMAYACAĞI 4867 / 46 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 16795
Karar No : 2008 / 27508
Tarihi : 20.09.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 46
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 267
* HAFTA TATİLİ * HAFTA TATİLİNİN HAFTANIN HERHANGİ BİR GÜNÜ 24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞTIRILMAYARAK KULLANDIRILABİLECEĞİ 4857 / 48 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 25175
Karar No : 2007 / 11224
Tarihi : 18.04.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 48
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 869
* HASTALIK NEDENİYLE CALIŞILMAYAN GÜNLERDE, SSK’ca ÖDENEN GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN, AYLIK ÜCRETLİ İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN MAHSUBU GEREKİR. 4857 / 54 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 12556
Karar No : 2008 / 1252
Tarihi : 31.01.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 54,55
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 14 Sayfa: 235
* YILLIK ÜCRETLİ İZNİN HESABINDA DAHA ÖNCE KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK TASFİYE EDİLEN SÜRELERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI 4857 / 55 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 17755
Karar No : 2008 / 3533
Tarihi : 15.02.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 55
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 14 Sayfa: 226
* YILLIK ÜCRETLİ İZİN HESABINDA ÇALIŞILMAYAN SÜRELERİN DİKKATE ALINMAYACAĞI * İKİ YIL SUREYLE ÇALIŞMADIĞI HALDE ÜCRETİ ÖDENEN İŞÇİNİN KULLANMADIĞI YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN BU ÜCRETTEN MAHSUBUNUN GEREKECEĞİ 4857 / 56 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 7436
Karar No : 2007 / 34222
Tarihi : 14.11.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 56
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 879
* YILLIK ÜÇRETLİ İZİNLERİN KULLANILDIĞININ VEYA KULLANILMAYAN İZİNLERİN ÜCRETİNİN İŞÇİYE ÖDENDİĞİNİN, İMZALI İZİN DEFTERİ VEYA EŞDEĞERDE BELGELERLE İSPATI İŞVERENE AİTTİR. 4857 / 57 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 19990
Karar No : 2008 / 5425
Tarihi : 28.02.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 14 Sayfa: 204
* KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON BRÜT ÜCRETİN İÇERİSİNE İŞÇİYE ÖDENEN AYNI VE NAKDİSOSYAL YARDIMLARINDA GİRECEĞİ * YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞINDAN TAKDİRİ İNDİRİME GİDİLEMEYECEĞİ T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 27438
Karar No : 2008 / 23567
Tarihi : 15.09.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 181
* YILLIK ÜCRETLİ İZİN * YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞINI İZİN DEFTERİ YA DA EŞ DEĞER BELGE İLE KANITLANMASI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008 / 4861
Karar No : 2008 / 21671
Tarihi : 22.07.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 20 Sayfa: 289
* YILLIK İZİN * KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERE YASAL FAİZ UYGULANACAĞI T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 35475
Karar No : 2008 / 34209
Tarihi : 19.12.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 21 Sayfa: 287
* YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞ YASASININ 34. MADDESİ KAPSAMINDA ÜCRET OLMADIĞI * YILLIK İZİN ALACAĞINA YASAL FAİZ UYGULANMASI GEREKİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 17061
Karar No : 2008 / 9008
Tarihi : 17.04.2008
İlgili Kanun Madde : 4857 / 57
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 19.Sayfa: 373
* YILLIK İZİN HAKKININ FESİHDE ALACAĞA DÖNÜŞMESİ * İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN FERAGATIN GEÇERSİZ OLMASI * ARALIKLI ÇALIŞMALARDA YILLIK İZNİN FİİLEN ÇALIŞILAN 365 GÜN DİKKATE ALINIR 4857 / 59 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2005 / 36858
Karar No : 2006 / 16037
Tarihi : 05.06.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 59
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 883
* YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİN KULLANILDIĞINI VE ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ, YILLIK ÜCRETLİ İZİN DEFTERİ İLE İSPAT YÜKÜ İŞVERENE AİTTİR. T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 634
Karar No : 2006 / 19259
Tarihi : 03.07.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 59
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 884
* YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ÇIPLAK ÜCRETTEN HESPLANMASI GEREKİR 4857 / 60 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 15954
Karar No : 2006 / 17843
Tarihi : 20.06.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 60
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 887
* AYNI İŞİ YAPAN İŞÇİNİN BİRİ İZİNDE İKEN DİĞERİNİN İZİN İSTEMESİ VE İŞVEREN TARAFINDAN VERİLMEDİĞİ İÇİN İŞE GELMEYEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEBİLİR. TAZMİNATA HAK KAZANAMAZ. 4857 / 68 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007 / 31491
Karar No : 2008 / 36852
Tarihi : 05.12.2007
İlgili Kanun Madde : 4857 / 68
Bulunduğu Arşiv : Ç.T. 17 Sayfa: 254
* ARA DİNLENMESİ * İŞYERİNDEN AYRILMA İMKÂNININ BULUNMAMASI * ARA DİNLENMASİNDE ÇALIŞMADAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN FİİLİ ÇALIŞMANIN OLMASI GEREKİR T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2004 / 20237
Karar No : 2005 / 12406
Tarihi : 07.04.2005
İlgili Kanun Madde : 4857 / 68
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 891
* YEMEK MOLASI DIŞINDA ÇAY MOLALARININ DA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLEREK FAZLA MESAİ HESABI YAPILMALIDIR. 4857 / 69 T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No : 2006 / 11382
Karar No : 2006 / 18958
Tarihi : 27.06.2006
İlgili Kanun Madde : 4857 / 69
Bulunduğu Arşiv : K.İ.2005–2007 Sayfa: 900
* GECE ÇALIŞMALARINDA KADIN İŞÇİNİN 7,5 SAATTEN ÇOK ÇALIŞTIRILMASI KANUNLA YASAKLANMIŞ OLUP, İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞYERİ UYGULAMALARININ YASA KARŞISINDA BAĞLAYICILIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ. İŞÇİ BU DURUMDA İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHEDBİLİR. KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÖDEMELER: 1- Çıplak ücret, 2- Yemek yardımı, 3- Kasa tazminatı, 4- Gıda yardımı, 5- Yakacak yardımı, 6- Eğitim yardımı, 7- Konut yardımı, 8- Giyecek yardımı, 9- Erzak yardımı, 10- Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, 11- Unvan tazminatı, 12- Aile yardımı, 13- Çocuk zammı, 14- Temettü, 15- Havlu. Sabun yardımı. (işyerinde kullanılacak ise tazminat hesabında dikkate alınmaz), 16- Taşıt yardımı, 17- Yıpranma tazminatı, 18- Kalifiye-Nitelik zammı, 19- Sağlık yardımı, 20- Mali sorumluluk tazminatı, 21- Devamlı ödenen primler, 22- İkramiye (Devamlı ödeniyorsa) KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAK ÖDEMELER: 1- Yıllık izin ücreti, 2- Evlenme yardımı, 3- Hafta tatil ücreti, 4- Bayram harçlığı, 5- Hastalık yardımı, 6- Genel tatil ücreti, 7- Doğum yardımı, 8- Ölüm yardımı, 9- İzin harçlığı, 10- Jestiyon ödemeleri, 11- Teşvik ikramiyesi ve primleri, 12- Seyahat primleri, 13- Devamlılık göstermeyen primler, 14- Fazla çalışma ücreti, 15- İş arama yardımı, 16- Harcırah (Yolluk), 17- Bir defalık verilen ikramiyeler. Ücret eklentilerinin kıdem tazminatına esas ücrete dâhil edilebilmesi için; a-) İşçiye bir menfaat sağlanmış olmalıdır. İşçiye sağlanan menfaat, para veya para ile ölçülebilir nitelikte olmalıdır. b-) İşçiye sağlanan para ve para ile ölçülebilir menfaatler akitten ya da kanundan doğmalıdır. c-) İşçiye sağlanan para veya para ile ölçülmesi mümkün menfaatler arızi nitelikte olmamalıdır. İhbar tazminatı hesabında haftalar toplanıp ay hesabı yapılmaz. Bir hafta 7 gün olarak kabul edilir. (Sayıştay 3. Daire 1969/273 Sayılı Karar.)